dimarts, 13 de setembre de 2011

EXPERIMENTANT AMB EL POLIESTIRE

 EXPERIÈNCIES AMB EL POLIESTIRÈ EXTRUIT


Actualment estic experimentant en el treball de la tècnica del POLIESTIRÈ EXTRUÏT aplicada al món del pessebre artístic, com ja sabeu la majoria dels meus treballs estan fets amb guix escaiola sobre base de poliestirè expandit, cosa que em permet fer un replanteig previ.

La tècnica del poliestirè és nova per a mi, és un món nou però crec que ens permet aprofitar el material de base del replanteig per l’acabat, a més és un material amb el que podem fer detalls de fusteria mol ràpidament, també pedres i altres elements.


He provat el poliestirè expandit densitat 20, el poliestirè extruït densitat 35 i el poliuretà densitat 30, el material que amb dona un acabat més similar al guix escaiola és el poliestirè extruït, ja que no hi cal donar cap capa de material tapaporus.MOSTRA 1ª
Les fases de  treball són les següents:
  PROCÉS:<br />
Previs: Repassat amb paper de vidre<br />
Marcat: Soldador, repassat amb cuter,<br />
Acabat: Pintura de fons base Latex i acabat pintura acrilica
 • Fregar amb paper de vidre  la superfície a treballar per tal de eliminar l’acabat setinat.
 • Dibuixar les pedres finestres i demés elements que vulguem rebaixar.
 • Les zones arrebossades també cal dibuixar-les.
 • Retallar les finestres , portes i les irregularitats que vulguem mostrar, també rebaixar el perímetre de les zones arrebossades.
 • Fer les fusteries i teulades, aquest material ens permet treballar molt amb detall , és fàcil fer  lamines i retallar-les (la fusta queda mol bé marcada amb un raspall de puntes d’acer).
 • Per material  d’assemblatge farem servir  , silicona, cola calenta amb una pistola amb regulador de temperatura o cola de fuster, ens podrem ajudar d’algun clau.
 • Les unions entre plaques a les cantonades les farem tallant-les a 45 graus, desprès si cal les repassarem amb escaiola o massilla.
 • Gravar  tot el que es vulgui amb un  soldador punta fina, també donar textures ( al soldador cal incorporar-li un regulador de potencia per graduar d’intensitat), reforçarem alguna zona amb l’eina de tall.
 • Un cop acabada la feina  amb el soldador, cal repassar tots els extrems de les pedres que em fet aixafant-los amb un cúter , un informador o un tornavís, també tallarem amb el cúter per fer-les irregulars algunes pedres.
 • Acabar i muntar els detalls que vulguem mostrar, portes , finestres ,teulades, pedres…
 • Ho pintarem tot amb pintura plàstica o acrílica de color de base o fons i deixarem assecar.
 • La pintura d’acabat, acrílica o plàstica cal deixar-la assecar abans de introduir modificacions o d’entrar en els matisos,  cal pintar en varies sessions.
  MOSTRA 2ª
Les fases de  treball són les següents:
PROCÉS:<br />
Previs: Repassat amb paper de vidre<br />
Marcat: Soldador, repassat amb cuter i acabat amb aire calent.<br />
Acabat: Pintura de fons base Latex i acabat pintura acrilica.
 • Fregar amb paper de vidre  la superfície a treballar per tal de eliminar l’acabat setinat.
 • Dibuixar les pedres finestres i demes element que vulguem rebaixar.
 • Les zones arrebossades també cal dibuixar-les.
 • Retallar les finestres , portes i les irregularitats que vulguem mostrar, també rebaixar el perímetre de les zones arrebossades.
 • Fer les fusteries i teulades, aquest material ens permet treballar molt amb detall , és fàcil fer  lamines i retallar-les (la fusta queda mol bé marcada amb un raspall de puntes d’acer).
 • Per material  d’assemblatge farem servir  , silicona, cola calenta amb una pistola amb regulador de temperatura o cola de fuster, ens podrem ajudar d’algun clau.
 • Les unions entre plaques a les cantonades les farem tallant-les a 45 graus, desprès si cal les repassarem amb escaiola o massilla.
 • Gravar  tot el que es vulgui amb un  soldador punta molt fina ja que al donar l’aire calent les juntes s’obriran , també donar textures ( al soldador cal incorporar-li un regulador de potencia per graduar d’intensitat), reforçarem alguna zona amb l’eina de tall.
 • Passarem  la pistola d’aire calent amb regulador intensitat, per tota la superfície procurant no excedir-nos, el gravat s’anirà deformant donant irregularitat
 • Un cop acabada la feina  amb el soldador, cal repassar tots els extrems de les pedres que em fet aixafant-los amb un cúter , un informador o un tornavís, també tallarem amb el cúter per fer-les irregulars algunes pedres.
 • Acabar i muntar els detalls que vulguem mostrar, portes , finestres ,teulades, pedres…
 • Ho pintarem tot amb pintura plàstica o acrílica de color de base o fons i deixarem assecar.
 • La pintura d'acabat  acrílica o plàstica cal deixar-la assecar abans de introduir modificacions o d'entrar en els matisos,  cal pintar en varies sessions.

CONCLUSIONS Personalment m’agrada més la mostra núm. 1, ja que he pogut dominar la rugositat de les pedres i el gruix dels junts, segons l’eina de tall que he fet servir, l’escalfador encara que deforma ,fa que tota la superfície sigui uniforme i obra molt els junts.

Joan Carles Capdevila
Mestre pessebrista